Колеги, 

Като модератор не мога да пропусна да ви благодаря за включването в дискусията, както и да не отбележа постепенното увеличаване на лекторите, които участват в Клуб-а. Това може само да ни радва - както нас, като инициираща институция, така и вас, защото споделените практики, препоръки и забележки винаги могат да дадат едно начало на дейност, което ще остави следа в дейността на всички ни.

Дискусията очерта почти единодушно мнение, че пресечната точка между лектор и курсист е много индивидуална и заслужава по-сериозно отношение. Още едно повтарящо се мнение е, че за да може оптимално да се усвоява материата от обучаваните, групите трябва да бъдат с почти еднороден състав, като първоначални знания, компетенции, професионален опит и пр. В конкретната ситуация с обученията в ЦРЧРРИ и по-конкретно професионалните обучения по НПДЗ този проблем е изключително сериозен. 

Ще се постараем въпреки независещите от Центъра обстоятелства да променим тази ситуация, съобразявайки се както с препоръките ви в изминалата дискусия, така и с действащото в страната законодателство.

Очаквайте следващата дискусия на 6 октомври!