Уважаеми колеги,

Много благодаря на всички ви за участието в дискусията. Не мога да не отбележа факта, че всички вие подчертахте както актуалността, така и необходимостта от разискването на този методически комплекс от насоки за професионалното развитие на обучителите в Центъра. Това само показва, че "Клуба на лектора" в действителност е арената на която се поставят за разглеждане важни, целенасочени, полезни и не на последно място - приложими теми. 
Дискусията успя да заинтригува значителна част от преподавателите в Центъра - едни се включиха директно в Клуба - а, а други изказаха гласно своето мнение. Всички те са изключително ценни за методическият екип на ЦРЧРРИ, който след обобщенията им ще се заеме с доразвиването на темата, с практическа насоченост.
Очаквайте следващата дискусия в началото на месец септември!