В едно мини-общество, каквото е обучителната група винаги има разногласия, различни „лагери“, провокатори, които ще застанат на обратно, спрямо общата идея. Но това е решаващият момент за излъчването на лидер, който да е вътрешен медиатор и комуникатор. Практиката в Центъра да се излъчва отговорник на групата още в първите дни на обучение е много успешна по много причини. Облекчава двупосочно комуникацията „организатор-група“, пести време, бързо и неусетно пренасочва енергията от евентуалните битки за лидерското място към по-съзидателни цели. Отговорникът се превръща в своеобразен говорител на групата пред множеството различни преподаватели в течение на курса и групата сама започва да се хомогенизира.

Категория