Уважаеми преподаватели,

започваме с новите дискусии в Клуба на лектора, който е с обновена визия и функционалности. Благодарение на  направените промени този дигитален продукт:

  • Разполага с обновена и атрактивна визия, нов структурен и графичен дизайн;
  • Съществува възможност за публикуване на материали с различни разширения на файла и професионална насоченост;
  • Интегриран е модул „Лекторът съветва“ за иницииране на теми за обсъждане от самите лектори, които са различни от тези, заложени от администратора;
  • Дигиталният продукт е достъпен от всички електронни устройства.

Както е известно за мнозина от Вас, от няколко години в Центъра функционира и друга дигитална платформа – SmartNet. По своята същност това е виртуална социална мрежа, чието предназначение е да запази връзката и професионалните контакти между участниците, преминали обучения в ЦРЧРРИ. Не по-малко е значението й обаче и за осъществяване на контакти между преподаватели и обучаеми, като е използвана многократно за набиране на мнения на участниците преди началото на обучителния процес, отговори на въпроси и решаване на казуси и практически задачи.

SmartNet също е с обновена визия и функционалности, които може да разгледате на интернет адрес: https://smartnetbg.net/bg/blogroll, като за това не е необходима регистрация.

Ще Ви бъдем благодарни, ако дадете идеи и предложения как по-ефективно да използваме този дигитален продукт за подобряване на цялостния обучителен процес.

Очакваме Вашите мнения, предложения и творчески идеи! За нас Вашият принос и опит е неоценим!

Категория