Ето че сме пред прага на новата 2021 година, изпращайки една тежка и превратна 2020. Това важи не само в глобален аспект, но в институционален и личен най-вече. В настоящия форум вниманието си ще насочим към равносметка и обобщавене на споделеното от преподаватели, участвали в Клуба на лектора.

Всички теми, които бяха отворени за дискусия се концентрират в основната цел - за подобряване качеството на работата на преподавателите на ЦРЧРРИ и предлагане на все по-полезни и ефективни обучения за курсистите на Центъра: как SmartNet (форума на ЦРЧРРИ за среща на курсистите) може да бъде полезен за преподаватели и участници в обучителния процес, как се структурират елементи на едно обучение, какви са подходите за творческо обобщаване на информацията от получените знания, основни принципи за качествено обучение за възрастни – принципите на интерактивност и иновативност, какви предизвикателства поставят пред възрастните новите технологии и други подобни теми.

Всички дискусии доказват стремежа на екипа на Центъра за предоставяне на повече и по-качествени обучения за публичната администрация; продължаващо развитие и надграждане на професионалното обучение за заети и безработни лица; разгръщане на сътрудничество между всички участници в обучителния процес; устойчиво развитие на дигиталните продукти и по-нататъшно укрепване на институционалния капацитет на ЦРЧРРИ.

Главен експерт - методист,

Лина Костадинова