Вие, лекторите и методистите на ЦРЧРРИ, имате значителен опит в работата с възрастни обучаеми. Тя е подчинена на принципи като приложимост на знанията на практика, отчитане на предишния опит на курсистите, създаване на възможност за самостоятелно задълбочаване на знанията и др. Заедно с това обаче, прилагането на тези принципи в електронна среда има своя специфика, която бихме искали да обсъдим. В статията, посветена на прилагането на принципите за обучение на възрастни в електронна среда в ноемврийския брой на месечния електронен бюлетин за 2022 г. споделяме част от съветите, които са налични в методическата литература, както и възможности за прилагането им в електронната среда за обучение, създадена в ЦРЧРРИ.

Бихме желали да споделите Вашето мнение:

  • Има ли моменти в представения материал, с които не бихте се съгласили?
  • Как подкрепяте прилагането на принципите за обучение на възрастни в провежданите от Вас обучения в ЦРЧРРИ? Как бихте ги адаптирали в електронна среда?
  • Използвате ли онлайн елементи (ел. ресурси, онлайн групи и др.) в курсовете, които водите в присъствена форма и какви?
  • Какви са предизвикателствата пред успешното прилагане на принципите на обучението на възрастни в онлайн среда, които са специфични за курсистите, обучавани в ЦРЧРРИ?

Благодарим Ви за споделените мнения!

Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

В моята работа като лектор в ЦРЧРРИ използвам и предоставям на моите колеги - участници в обученията - много и различни онлайн ресурси, тъй като в интернет информацията е достъпна и всеки може да чете, превежда от други езици и сравнява мнения и публикации по различни теми. Разбира се, много важно е тези източници да бъдат сигурни и уважавани, за да не попаднем на фалшива и незадълбочена информация. Поради тази причина съм направила като преподавател списък със сайтове на институти, университети или неправителствени организации, доказали своята сериозност. Поякога за това да ползваш дадена интернет страница или електронна библиотека се налага да се плати такса, но това е още една гаранция, че съдържанието е проверено. Следя също и образователната степен на автора - дали той е магистър, доктор или е преподавател: доцент или професор, което също има значение за качеството на публикувания материал. Опитвам се да мотивирам моите колеги също да търсят материали и да се информират, преди да формират личното си мнение по темата.

Съб., 10/12/2022 - 18:09 Permalink