След приключване на обучението участниците много бързо се завръщат към обичайния ритъм на изпълнение на служебните си ангажименти. Но дали придобитите умения и знания от преминалото обучение  успяват да се приложат по правилният начин в работна среда... Умеят ли участниците в обученията успешно да приложат по-голямата част (защо не и всички) от наученото или се нуждаят от подходящо насочване това да се случи?

Нека обсъдим възможностите за приложение на придобитите от обученията знания в работна среда. Какви са Вашите предложения по темата?

 

Очакваме Вашите коментари!

Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Уважаеми колеги,

Припомням, че срокът за обсъждане на темата вече изтича. Предлагам да я удължим до края на този месец, предвид факта, че темата е актуална, и вероятно липсата на време, е причината за отсъствието на коментари.

Очакваме ви до 31 май т.г.

Вт., 16/05/2017 - 11:24 Permalink