Възможно ли е персонализираното обучение в ЦРЧРРИ?

Е-лаборатория

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи винаги сме се старали да постигнем максимално ниво на адаптиране на учебните материали към нивото и потребностите на обучаемите. Това е възможно посредством установяване на нивото на групата, техните предпочитания и професионални цели и важи както за обученията за държавната администрация, така и за тези, предназначени за безработни лица.