Нови моменти при прилагането на интерактивните методи

Здравейте, колеги!


Като продължение на темата за моделите на комуникация при обучението на възрастни искаме да поставим на вашето внимание нова тема, по която да разискваме през следващите четири месеца, а именно: „Нови моменти при прилагането на интерактивните методи