За нас

„Клубът на лектора“ е дигитален продукт, който обединява идеите и стремежите на лекторите, преподаващи в Центъра, за подобряване качеството и ефективността на обученията.

Целта на „Клуба на лектора“ е чрез виртуален диалог по предварително конструирана тема да се създадат условия за обмяна на опит, споделяне на полезни практики, разработване на методически материали, адаптиране на методики за обучения на възрастни към спецификите на обучения в Центъра, конструиране и апробиране на нови методи и подходи на обучение и пр.

Дискусиите в „Клуба на лектора“ се провеждат при спазване на принципите за социален диалог, уважение към всяко споделено мнение, интегриран подход и обмяна на опит.

Клуба се модерира от методист на Центъра, който следи за качеството на обученията и проблемните детайли в обучителния процес.