Благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията!
Много се радвам, че този път се включиха и двама психолози в нея и представиха разглеждането на казуса от психологическа гледна точка. Като практици те ежедневно са изправени да оценяват едни или други възможности на обекти и субекти и мненията на Соня Каменовска и на проф. Иванов са проверени във времето многократно. Вероятно точно по тази причина и двамата предлагат конкретни подходи за постигане на обективност при оценка на знанията на обучаваните и компетенциите на лекторите. Особено интересно е предложението за приложение на социалнопсихологическият тренинг и в тази посока е хубаво да се помисли допълнително. Много вероятно е да поставим този модел за допълнително разискване при някоя от следващите ни дискусии.
Като обобщение може да се каже, че всички вие сте съгласни с необходимостта от приложение на повече креативни форми за тестване на знания и умения както от лекторите към обучаваните, така и в обратна посока. 
В един от коментарите Ви отново става дума и за авторитета на лектора. Припомням ви, че миналата година коментирахме как може да се измери този авторитет и екипът на Центъра се зае с разработването на методика. Все още не сме я приложили, но и настоящата дискусия ни даде допълнителни критерии, които да включим в нея.
Приключи още една интересна дискусия. Ще ви очкавам да се включите в следващата.

Поздрави,

М. Кьосева – модератор на Клуб-а.