Уважаеми колеги,

Надяваме се, че и настоящата темата ще ви провокира да се включите активно в дискусията. 
Уебинарите вече все по-често навлизат в ежедневието ни като метод за обучение, координиране, презентиране и т.н. 
Бихме искали да се консултираме с вас по няколко въпроса, свързани с приложението на този метод при обученията на ЦРЧРРИ, а именно:

 Имате ли опит в подобни обучения?
 Бихте ли участвали като лектор в такова обучение на ЦРЧРРИ?
 Какви теми на обучения са подходящи за провеждане по този метод?
 Какви са слабите и силните страни на метода?

Очакваме с интерес мненията ви!

Снимка
Novakova Vanq

Здравейте!

Аз съм фен на интерактивните форми на обучение, включително и на тези он-лайн. Намирам, че уебинарът е достъпна, гъвкава и безспорно много удобна форма, подходяща за динамична среда. За мен, едно от големите му предимства е, че спестява време – например за придвижване до мястото на обучение, за предоставяне на обратна връзка и т. н.Особено много ми харесва възможността за бърза дистанционна комуникация между участници, разположени в различни локации.
Познавам тази форма на обучение като участник. С удоволствие бих участвала и като като лектор.

Вт., 23/07/2015 - 16:31 Permalink
Снимка
Vlado Tomov

Аз пък съм фен на "old school" нещата. В края на сметка една от идеите на семинара е да събира хората и да създава възможности за общуване. А за мен общуването е единствено лице в лице, всичките интерактивни форми са форма на осакатяване общуването. Както колегата Миланов каза нещо като телефонната любов на Васил Найденов. Освен това на живите семинари обикновено има обстоятелства които спомагат за сближаването на хората - приятна обстановка, излизане от ежедневната среда, запознаване с бита и хранителните обичай на района в който се провежда и най-основното C2H5OH. Тъй, че колеги моето мнение е твърдо НЕ на Уебинарите и ЗА класическия семинар тип teambuilding(familybracking). :D :evil:

Пет., 07/08/2015 - 10:22 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Уебинарите са нова форма на обучение, която предоставят съвременните информационни технологии и несъмнено имат място в обучителния процес. Аз нямам опит в подобен вид обучение. Познавам технологията на дистанционното обучение. В УНИБИТ участвам в такава форма на обучение. Сега, от Интернет, се запознах с уебинарното обучение. Смятам, че тези форми на обучение имат общи черти, но имат и различия. За уебинарното обучение е необходима Web базирана система с виртуални класни стаи, добра организация и добра компютърна подготовка на участниците, позволяваща им свободно да комуникират със системата и с лектора. При тези условия, всичко е “много удобно и лесно”. Аз провеждам занятия в курсовете по „Текстообработка“. Участниците в тези курсове обикновено нямат никаква компютърна подготовка. Едва в края на курса придобиват умения за работа с продуктите на MS Office и навигация в Web пространството. Поради това мисля, че технологията на уебинарното обучение не е подходяща за тези курсове.
Смятам, че в ЦРЧРРИ този метод е най-подходящ за провеждане на семинари, като например 2/3 от времето се задели за онлайн уебинарно обучение и 1/3 за визуално обучение. Така ефекта ще бъде по-добър, тъй-като ще съчетае положителните страни и на двете форми на обучение. Необходима е също много задълбочена подготовка на семинара. Предварително трябва да бъде формулирана както темата, така и основните въпроси по които ще се дискутира. Лектора трябва да е много добре подготвен. Да умее да общува с участниците в семинара, задълбочено да коментира и отговаря на техните въпроси.
Все пак, за да се видят слабите и силни страни на метода, е най-добре да се организира и проведе един такъв семинар в ЦРЧРРИ.
Доц. Н. Василев

Пон., 10/08/2015 - 18:07 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Радко Зарков
Radko Zarkov

Съвременната виртуална реалност предоставя различни възможности за обучение, като една от тях е обучение в УЕБИНАР /уеббазиран семинар/.
Предимствата на тази форма на обучение са:
- участниците и лектора могат да се намират в различни регионални точки;
- съществуват възможности за представяне на визуални или текстови материали;
- възможности за задаване на въпроси и получаване на отговори /дискусия/ по различни теми на участниците в Уебинара;
- опростена технология участие в Уебинара /не се изисква специална програма/, а компютър в домашна обстановка.
Какви трудности, според мен съществуват за приложение на тази форма на обучение в Центъра.
- поради спецификата на обучение, за една част от дисциплините програмите предвиждат времетраене на обучение от 1, 2 до 4 дни, което трябва да се финализира с тест.
Това предполага интензивно кабинетно обучение за отработване на основните въпроси и проблеми-обект на съответната дисциплина. Не е възможно за толкова кратко време преподавателите и курсистите да осъществят връзка, което да предполага допълнително обучение, чрез Онлайн семинар.

Би могло да се мисли за прилагане на такава форма на обучение по дисциплини, които са сериозно застъпени като времетраене в програмите на Центъра. Такъв пример може да бъде обучението по счетоводство, което е с времетраене от няколко месеца. В този случай преподавателите ще са наясно с подготовката и индивидуалните възможности на обучаваните за да се определят и темите за дискусия, чрез което да се надграждат знания.

Пон., 31/08/2015 - 16:39 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Даринка Николова
Представяне

Обичам всеки ден да научавам нещо ново, да помагам с каквото мога. Всичко в този живот се постига постепенно, с търпение и с постоянно движение в правилната посока.

Като лектор в обученията за безработни лица в Центъра, се старая да използвам поуките от предишните курсове, да включвам нови функционалнни възможности и да предупреждавам за възможни грешки и грешни подходи. Непременно е необходимо да ни се предоставят критични забележки, с цел своевременното им отстраняване.

За мен няма неудобни въпроси. Всичко, което съм дала на курсистите като знание, е с идеята, че всичко е въпрос на труд и интерес за собствено развитие.

Darinka Nikolova

Уебинар (на практика - видеоконферентна връка) – интернет осигурява превъзходна възможност за дистанционно провеждане на дискусии, обучение, консултации с по-добри специалисти и още много други ситуации, които могат да възникнат в реалния живот.
Не съм участвала в такъв вид обучение, с дистанционен контакт, но имам опит от дистанционно обучение и възможностите му, в зависимост от професионалното разработване на материалите, например Cisco обучение и различни платформи, използвани в страната.

Уебинар е нова възможност с визуален контакт. Струва ми се, че е по-добра възможност за среща на специалисти с приблизително еднаква или допълваща се подготовка, които трябва да обсъждат и взимат решения по определени проблеми. Също така, мисля, че ще е изключително полезно и за консултации между лекари. Трябва да се има предвид, че технически трабва да е осигурена много добра връзка (без прекъсвания и накъсвания на сигнала) и се изисква предварителна подготовка на участващите в комуникацията.

Колкото до обучение, предлага добра възможност за получаване на обучение от световно известни лектори, които могат да поготвят материали по различна тематика и проблеми. Могат да се спестят средства за командировки, пътни, дневни за провеждане на обучението. Възможността за онлайн дискусия също не е за пренебрегване.
Възможността „Уебинар“ може да се използва за консултации – предварително да се получат въпросите, все пак и на лекторите им е необходима предварителна поготовка.
Използването на тази технология за обучение за начинаещи го виждам по следния начин – обучаемите са в обща зала, а в залата трябва да присъства и друг преподавател, които да следи за концентрацията на обучаемите и същевременно да задава въпроси на „основния“ преподавател с цел доуточняване, концентриране и „събуждане“ на аудиторията, т.е. осигуряване на мини дискусия за вникване в предавания материал. 

Предимствата са ясни, засегнати в написаното по-горе. Неодобствата, може би са за преподавателя, който трябва да бъде подготвен да използва времето максимално и на добро професионално ниво, а също така и необходимостта от подходящо оборудване на залите. За хора, които не са запознати може да бъде интересно или стресиращо.
Ср., 02/09/2015 - 13:46 Permalink
Снимка
admin

Уважаеми колеги,

Благодаря на всички, които взеха участие и в тази дискусия на нашия Клуб на лектора.
Прави впечатление положителното ви отношение към експериментирането с нови форми и методи на обучение в нашия Център, което може само да ни радва. Надяваме се, че в скоро време ще имаме техническата възможност да ви предложим участие като лектори в уебинар.
Тази крачка ще бъде трудна, но и много надеждана за в бъдеще от гледна точка на иновативните подходи за провеждане на обучения в реално време от разстояние. 

Ще ви очакваме и в следващата дискусия.

Поздрави.

Пон., 14/09/2015 - 11:47 Permalink