Уважаеми колеги,

Изминалата дискусия се оказа интересна и динамична. 
В ЦРЧРРИ преподават много лектори в различни тематични области и всички те получават покана за дискуисиите в Клуба. Една част от тях, като вас са активни в този изключително полезен и необходим форум, другата по една или друга причина не желаят да споделят мнението си по конкретната тема публично.
За нас - екипът на Центъра, е важно всяко едно мнение на лекторите по няколко причини, които няма да изброявам, защото не това е предмета на дискусията. Но се оказва, че болшинството от колегите имат бариера за споделяне на мнение тук поради слаба информираност по конкретна тема.
Радвам се, че в коментари около настоящата дискусия успяхме да предизивкаме интересът ви и макар и да не сте запознати с това ново понятие (което е чуждица, но има и български еквивалент), се поинтересувахте и потърсихте различна информация. Това ни кара да вярваме, че дискусиите Клуба наистина са полезни за двете страни - те ни обогатяват както нас с ресурс, така и вас - с информация.
Темата на дискусията за "Participatory approach, или активно обучение, в което обучаваният е основната действаща фигура" е умишлено конструирана по този начин, за да може да даде достатъчно информация за замисъла на самата идея. Центърът има намерение да апробира този метод в предстоящи обучения и вашите мнения много ни помагат при подготовката за тази дейност.
Като обобщение може да се каже, че вие намирате този метод за изключително отговорна задача на лектора, за да може той да пречупи своя традиционен стереотип и да отстъпи авторитетното си място на водещ на обучаемите, като това стане по определени правила. Но безспорните плюсове на метода - съвместно постигане на определени цели, създаване на самочувствие, ефективно мотивиране на участниците и активно отключване на креативността в участниците, са водещи в тази иновация. 
Надяваме с общи усилия да постигнем добри резултати!