Е-лаборатория

Колеги,

Темата за конструиране дейността на лекторите в ЦРЧРРИ не беше много активно дискутирана в определения едномесечен период, но вашите отговори бяха изключително добре структурирани и поднесени с необходимата яснота и сериозност. 
Като цяло може да се обобщи, че ангажиментите ви в Центъра са голяма отговорност за вас самите. Взаимната обвързаност между вас и нашите методисти е сериозно преимущество, което бе отбелязано в повечето мнения по темата. Това е един много добър показател за качеството на обучителният процес като двустранна дейност с една цел - ефективни устойчиви знания в курсистите, които обучаваме.

Екипът на ЦРЧРРИ ви благодари за участието в дискусията и ви кани да се присъедините към следващата!