Уважаеми колеги,

Завърши периодът и на тази дискусия в Клуба на лектора. Обобщените данни сочат, че всички вие подкрепяте под една или друга форма приложението на персонален учебен план при обученията в Центъра.

Благодаря на всички, че взехте темата сериозно и посочихте както слабите, така и силните страни. Разбира се, с оглед на спецификата на обученията при нас, приложението на персонален учебен план не може да се разглежда като задължително условие и вие много ясно сте се аргументирали за това.
Коментарът на г-жа Силвия Нейчева заслужава особено внимание и в близко бъдеще ще поставим нейното предложение за въвеждане на кредитна система (по подобие на тази във висшето образование) за обсъждане в Клуба.

Благодаря на всички за споделените мнения!

Очакваме ви в следващата дискусия!

Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

В сезона на летните отпуски обсъждаме различните възможности за творческо обобщаване на информацията или как лекторите помагат на обучаваните за индивидуално обобщаване и съхранение на предадената информация.

Ср., 03/08/2016 - 10:49 Permalink