Дистанционното обучение предоставя множество предимства: мобилност; възможност за индивидуално темпо на подготовка; обучение в удобно време без откъсване от работа; чувствително поевтиняване на разходите; продължаващо обучение; съобразеност с изискванията на обучаеми в неравностойно положение. Специално създадената информационна база е с възможен 24-часов достъп до учебни материали, ресурси, документация и до подбрани интернет ресурси и библиография. 
Замисляйки се каква форма на обучение аз бих избрала, доста се забавих с отговора си. Претеглих всички – + и -, отговорът ми е следният: комбинирана – задължително среща с преподавателя и групата на участниците. Продължение на обучението в Дистанционна платформа.

Снимка
vanya.novakova

Дистанционните обучения стават все по-търсени в нашето динамично време. До неотдавна се смяташе, че електронното обучение е подходящо само за информативен тип обучение, т.е. за обучения, при които присъствието на обучителя и личния контакт не са от толкова съществено значение. 
Сега обаче се създават много добри електронни обучения дори и за така наречените “меки умения” , стига да има добро планиране, познаване на възможностите на системата и наличие на креативност .
Според мен електронното обучение може да бъде едно чудесно начало или допълнение към традиционния тип обучения.

Ср., 19/01/2011 - 10:14 Permalink
Снимка
Verji

Така е, все повече университети и учебни заведения предлагат електронно обучение. Разширява се и спектърът на предлаганите специалности в тази форма на обучение. Дистанционното обучение в Интернет среда все повече навлиза, като алтернатива на редовната и задочна форма на обучение.
Вт., 20/01/2011 - 11:17 Permalink
Снимка
v.koleva5

Комбинираната форма на обучение включва:присъствено обучение, което се осъществява в класна форма и дистанционно обучение- връзката на преподавателя с обучаемия-разговори,размяна на материали, консултации и др.Класната форма на обучение за много от преподаваните дисциплини е за предпочитане защото дава вэзможности за изнасяне на лекции и събеседвания, решаване на казуси, упражнения, решаване на курсови работи и др.Такава форма на обечение се провежда в редица ВУЗ.Обучаващите се получават програмата си за обучение през семестъра.Всичко е разчетено много добре.За обучението се използва наличната техника.Дистанционното обучение спестява време и средства, обучението е без откъсване от работната среда.Такова обучение се провежда и на платформата на ЦРЧР, където са споделяни много добри практики, така че комбинираната форма на обучение е една добра форма на обучение.Необходимо е пълноценно и разумно да се използва.

Нед., 13/02/2011 - 10:13 Permalink