В.Колева Здравейте!
За провеждане на обучение са необходиминяколко неща:обучаеми, обучители и материално техническа база.Дистанционните и видеоконферентните обучения могат да се осъществят само при добра МТБ.
ЦРЧР има много добре изградена МТБ и е възможна както дистанционно , така и видеоконферентно обучение.Дистанционното обучение у нас се прилагаот началото на 90-те години.За пръв път е въведено в НБУ.Отначало не се приемаше добре,ащото подготовката за изпити се явяваше като самоподготовка.Това обучение е приложимо най-вече в академичните среди.Хората сеориентираха към него защото спестяваха време и се обучаваха хора, които бяха заели длъжности без необходимия ценз.Необходими им бяха обучение и документи.Дистанционното обучение не е само обучение и контакт с компютъра.То дава възможност за контакти и общуване на хората, дава възможности за развитие.Отначало се приемаше много скептично, дори от преподавателите.Как така изпитването ще бъде тестово?Не можехме да преодолеем изпитванията обучаем-обучител очи в очи.Времето показа, че това обучение има и добри страни и започна да се прилага и от други ВУЗ.Видеоконферентните обучения са приложими и задължителни когато се организират семинерни обучения.Когато има международни прояви като симпозиуми и др. се използва не само видео обучение, а е задължителен превода от английски език, защото докладите се пишат на английски език.ЦРЧР има опит вече в това отношение защото организира международни срещи, използва добри лектори и всичко прави на ниво.Пожелавам на водещите от ЦРЧР повече изяви за да се постигне по-добър имидж на центъра и на ръководството, което те безспорно заслужават.

Снимка
Kamelia Angelova

Здравейте колеги!
Казвам се Камелия Ангелова, работя в НЦРЧРРИ от средата на месец март! Ще бъде удоволствие за мен да участвам с мнения във форума! 
Конкретно по темата: 
Имам скромен (5-6) годишен опит като учител по философските дисциплини, миналата година за последно бях в училище, с профилирана подготовка "информационни технологии и чужд език". Аналогията, разбира се е много приблизителна и малко "груба", тъй като обученията за възрастни методологически се отличават сериозно от тези на тийнейджърите, но все пак...
Децата - особено 11 и 12 клас, за моя изненада, не бяха очаровани особено от т. нар. "distance learning". Повечето бяха на мнение, което и аз подкрепям, че в едно обучение, много важен е контактът с колеги, живата "работа в малки групи", обсъждането на конкретни казуси /особено що се касае приложения или тълкуване на закони!/. Един е-форум, колкото и добре да е модериран, не може да удовлетвори определени очаквания, особено от гледна точка на "хора практици". Пълна подкрепа имаше за всички видове е-учебници, тестови форми за придобиване на определени образователни нива, обучителни е-лернинг платформи в интернет, електронн библиотеки или справочници /подготвени от професионалисти, а не тип "уикипедия", където има много неточна или направо подвеждаща информация/.
Като цяло и аз мисля, че контактът с обучаемите е нещо изключително важно, най-вече защото всички непрекъснато се учим, а "живото обучение" поддържа най-важното, според мен, образователно умение - това да искаме да се самообразоваме непрестанно, защото професионализмът и динамиката на развитие на света просто го изискват все повече.
Хубав ден от мен!
До скоро!
:)

Пет., 01/04/2011 - 15:42 Permalink