Е-лаборатория
Уважаеми колеги,

Благодаря ви за активността в заключената вече тема за авторитета на лектора. Вашите мнения бяха изключително полезни за екипа на Центъра. Обобщението по темата показва, че всеки лектор има своя концепция за необходимите качества, които е необходимо да притежава, за да се нарече авторитет. Независимо от спецификата и насочеността на преподаването и въпреки разликата в компетенциите и професионалният ви опит, вие посочихте и много общи маркери. На базата на тях ние разработихме система за оценяване нивото на авторитета на лектора, която съдържа болшинството от посочените от вас критерии. 
ЦРЧРРИ ще тества тази система в част от обученията си, за да провери или отхвърли възможностите й за приложение. 

Очакваме ви в новата ни дискусия, която ще бъде отворена от 2 до 30 юни.