Принципи, които следвам при формулиране на конкретни теми за дискусия в обученията са следните:

  • Направления в областта на закрила на детето, в които се очакват законодателни промени;
  • Констатирани проблеми при работата с деца;
  • Нови подходи в социалната работа;
  • Апробиране на нови практики;
  • Да се акцентира на специфичен момент от работата с деца и семейства;
  • Предлаганите казуси и въпроси които възнекват да бъдат от практиката;

Водещо при формулиране на конкретни теми е да се подкрепят участниците в обучението. Излизайки от обучението социалните работници да имат по-висока самооценка като професионалисти, повече самочувствие и сигурност в работата, която извършват. Тъй като професионалистите се срещат с много и различни проблеми в работата си, взимат съществени решения в живото на едно дете или семейство, те имат необходимостта да споделят знания, умения, емоции в професионалната общност.