Принципи, които прилагам при формулиране на конкретни теми за дискусия в обученията:

Основното е да бъде тема, чиято необходимост е изведена от практиката и пряката работа.

  • възникнал социален проблем;
  • нова ситуация при прилагане на норматив;
  • подход и метод на решение.

Изключително важно е да бъде реалистична темата и приложима директно в практиката.  Следвам логиката обучителя да е полезен на обучаемия, днес, тук и сега, в настоящата ситуация на работа и предоставени условия.

Водещото за мен е полезността, за хората, които се обучават. От значение е  да им е ясно, да им е подходящо поднесено, при тези обстоятелства то е  полезно и наученото намира приложение в практиката. Не е достатъчно да е интересен материали, по скоро е необходимо да е ангажиращ и естествено възприеман.

Балансирането на материала е предпоставка за неговото успешно възприемане и в последствие прилагане.