Уважаеми колеги,

 

Благодаря ви за активното участие в приключилата дискусия. Тя се оказа изключително актуална и подходяща за обсъждане и предвид набелязаните акценти, вероятно ще търпи развитие в по-мащабен план.

В резултат на едномесечното дискутиране, се очертаха някои много важни детайли и нека обърем внимание на факта, че става дума за дискусията като учебен подход при обучението на възрастни.

Според доц. Василев дискусията е един от най-трудните методи за организиране в едно обучение. Разбира се, тук правим уточнението, че ЦРЧРРИ провежда обучения в две направления - за заети и за незаети лица. Това предполага различна степен на трудност и организация за поставяне на теми за дискусии в различните обучения. 

В помощ на гороизложеното идва следващият основен детайл, който бе подчертан в дискусията - необходимостта от предварително разработен план с основни въпроси, които да формират и направляват самата дискусия. Самата модерация на дискусия, независимо от тематичното поле, изисква много добра подготовка от страна на лектора. Това е особено важно, за да може обсъждането да бъде така разгърнато, че да засегне различни гледни точки. И не на последно място по важност - изборът на тема на дискусия трябва да бъде съобразен с формирането на изводи, които да бъдат съотносими с практическо приложение.

Разбира се, по предложената тема има още какво да се обсъди и за това оставаме дискусията отворена - в случай, че вие или колегите ви желаят да допълнят нещо към материята. 

Очакваме Ви в новата дискусия!

 

Поздрави,

 

М. Кьосева - модератор на Клуба.