Е-лаборатория

Уважаеми лектори и методисти,

Бихме искали да ви благодарим за участието в дискусия Съвместно обучениe в електронна среда. Вашите мнения показват силна подкрепа към електронната форма на обучение, както и осъзнаване на факта, че подготовката на обучения в електронна среда изискват допълнителна методическа подготовка от страна на лекторите, която да бъде основа за ефективното взаимодействие с участниците. Споделените мнения напълно подкрепят наблюденията от страна на екипа на Центъра за засилен интерес от страна на курсистите към електронната форма на обучение и ни мотивират да продължим усилията си в посока на нормативното и легитимиране.

Разчитайки отново на Вашата активност и съпричастност, бихме искали да предложим новата дискусионна тема в Клуба на лектора, а именно:

Техниката „микроучене“ и възможностите за включването й в обученията за безработни лица и семинарите за държавната администрация.

Предимството на тази техника е, че може да бъде използвана за обучения както в присъствена, така и в дистанционна и видеоконферентна форма. Същността й е във фокусирано възприемане на определен материал с ясно дефинирана тема за кратко време (до 15 мин.), като формата може да е различна. Целта е да се развият най-вече практически умения.

Микроучението е свързано с органичен обем образователно съдържание. Това позволява на учащите да имат достъп до информацията, от която се нуждаят в точния момент, по най-бързия и удобен начин. Примерите включват инфографика, кратки видеоклипове, интерактивни модули и дори изображения. Въпреки че обхватът на микроученето е малък, то осигурява значителни ползи, защото е точно това, от което се нуждае обучаемият, без излишна информация, която не носи реална практическа полза.

Несъмнено в забързания свят, в който живеем, фокусирането на вниманието става все по-трудно, а микроученето е техника, която помага да постигаме реални резултати именно в тази посока. Както споделяте и Вие в предишната дискусия, не са редки случаите, в които е трудно да задържите задълго вниманието на аудиторията, особено при онлайн обучение. Затова Ви приканваме да обсъдим именно тази техника, чрез която се постига фокусирана работа върху строго определен материал в ограничено време, в което трябва да се постигне ясен и категоричен резултат, като очакваме да споделите:

  • дали сте използвали подобни похвати и по какъв начин в съответствие с конкретната тематика на преподавания от Вас предмет;
  • какви според Вас биха били предимствата (и недостатъците) на подобно фокусирано възприемане;

как бихте го съчетали с традиционните методи на преподаване?

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте колеги,

публикуваната тема е много интересна, но най-вече нова, поради което изисква уточняване на термина. Разгледах известно количество информация, за да разбера какво включва термина "микроучене". Според мен преди да се отговори на поставените въпроси е добре да дискутираме именно върху съдържанието и обхвата на понятието "микроучене". Това, което разбрах е, че този термин се използва предимно за учене в дигитална среда, когато процесът е персонифициран и до голяма степен индивидуален, от там и етимологията на думата - микро + учене.

В други източници обаче, разбрах, че по-скоро става въпрос за обучение върху нещо конкретно и специализирано.... 

Предлагам да направим уточнение как ще възприемаме термина, неговия съдържателен обхват и тогава да преминем към същината на дискусията! 

 

Ср., 09/06/2021 - 15:57 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

In reply to by Lina Kostadinova

благодаря Ви за мнението. Основната причина да инициирам дискусията, са преди всичко личните ми наблюдения, а и споделеното от колеги, че вниманието на курсистите е все по-ограничено. Причините за това са различни - забързаният начин на живот, който ни провокира да реагираме на различни стимули по възможно най-бързия начин, увеличеното екранно време, което има своите последници, включително и в психологически аспект, множеството ни ангажименти във всекидневието и т.н. За мен е по-важно преди всичко:

- като преподаватели да си дадем сметка за този аспект, на  който може би не обръщаме достатъчно внимание - имаме ограничено време, понякога само няколко минути, в които можем да спечелим вниманието на обучаемите и не винаги 40-те минути на учебния час са еднакво ефективни. 

- да споделим практики как като преподаватели реагираме на тази ситуация.

Микроучене в този смисъл е всяко интензивно възприемане на информация от обучаемите за кратко време, което може да бъде представено по различен начин. Особено ефективни са инфографиките например (съчетаването текст и визуално представяне), което улеснява концентрираното възприемане. Важно според мен е не теоретичното определяне, а как да въвеждаме  елементи на микроучене в практическия учебен процес. Примерно, дали би било удачно всеки преподавател да изготвя много кратък материал - да кажем до една страница - с максимално най-важното по неговия предмет, което иска курсистите да помнят винаги? 

 

Пет., 11/06/2021 - 16:33 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

Здравейте, 

Споделям тази статия във връзка с темата "микроучене". Според мен съдържанието на текста тук насочва към определението за "микроучене" или "микро-обучение", което ни интересува и което ще дискутираме:

Как да планирате съдържанието на микро-обучението – MoreGuide

Наистина има и други дефиниции, например (От Уикипедия):

Микро-обучение е техника за обучение на учители и за развитие на преподаватели, чрез която учител преглежда запис нa преподаване сесия, за да се получат конструктивни отзиви от връстници и / или ученици за това какво е работило и какви подобрения могат да бъдат направени в тяхната техника на преподаване. Микроучението е изобретено през 1963 г. в Станфордския университет от Дуайт У. Алън, и впоследствие се използва за развитие на преподаватели във всички форми на обучение. 

 

Пон., 02/08/2021 - 15:43 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Благодаря много, г-жо Янчева, наистина, за нас е много важно да провокираме интереса и желанието на преподавателите в Центъра да изпробват нови методи и техники на обучение. Оценяваме високо всяка възможност за надграждане на познанията им и особено много желанието им да ги споделят с нас като методисти и с останалите лектори. Благодаря Ви още веднъж за споделеното мнение и информация.

Ср., 04/08/2021 - 08:54 Permalink
Снимка
Име и фамилия
доц. Начо Василев
nachovasilev

Заинтригувах се от тази тема и реших да взема отношение още в самото начало на дискусията, тъй като смятам, че е интересна и приложима в обучителния процес, но като си помислих за нейната реализация, се отказах. След новата покана от организатора реших, че е добре да споделя моите мисли и съображения.

Смятам, че тази техника е приложима преди всичко за обучение на администрацията. Ако е създаден един списък на темите, които са подходящи за „микроучене“ и той е наличен в съответната администрация, то служителите, които желаят да повишат квалификацията си, „да имат достъп до информацията, от която се нуждаят в точния момент, по най-бързия и удобен начин“. Като пример, в областта на Информационните технологии и системи, бих могъл да посоча следните теми: Облачни технологии; Извеждане съдържание на документ; Създаване на регулярни писма; Създаване на макетни файлове; Бази от данни в Excel; Изваждане на справки от базата данни; Създаване на мултимедийни презентации; Използване на Slide Presenter и др.

Предполагам, че колегите, които преподават други дисциплини, също могат да посочат примерни теми, които да представляват интерес от служителите в държавната администрация.

Дотук всичко изглежда добре. И сега в мен възникнаха следните въпроси: къде ще бъдат публикувани темите, подходящи за микроучене, в някакъв каталог на НАПОО или на сайта на МТСП, кой и как ще организира самото обучение, какво ще бъде участието на разработчиците на тези материали в обучението и как ще бъдат защитени авторските им права?

В обученията за безработни лица, в зависимост от специалността и учебния план, в програмите са включени необходимите теми за обезпечаване на поставените цели и постигане на желаните резултати. В предоставените учебни материали в областта на Информационните технологии и системи, за съответните специалности, обучаемите могат да намерят, по бръз и удобен начин, необходимата им информация.

По тези въпроси бих желал да узная мнението както на моите колеги, така и на администрацията на ЦРЧРРИ, защото колкото полезни и лесни за реализация предложения да се дават в дискусиите в Клуба на лектора, то за тяхната реализация са необходими административни решения.

Ср., 04/08/2021 - 08:57 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ЗА МНЕНИЕТО, ДОЦ. ВАСИЛЕВ,

за мен практическата реализация на идеята за микроученето би могла да се случи с еднаква степен както в курсовете за администрацията, така и в тези за незаети лица. Микроученето може да се случва в рамките на съвсем кратък материал, примерно инфографика, която да систематизира всичко най-важно. За мен това е от ключово значение за безработните лица, които често нямат достатъчно мотивация и са изгубили навици за учене. Добре е да им се покаже ясно какво точно е най-важното и кое трябва задължително да запомнят, за което микроученето би било полезно. Тъй като това са базови знания в ограничен обем, мисля, че бихме могли да оставим тези материали със свободен достъп, тъй като "авторското" е по-скоро в начина на представяне - един вид "реклама" на самия преподавател за способността му да обясни своята материя. Би могла да бъде създадена такава база данни, която да се използва свободно от всички преподаватели, методисти, настоящи, бивши и бъдещи курсисти.

Организацията на теми за микроучене в курсовете за държавната администрация е по-сложно, тъй като изисква организация и решения на по-високо ниво. Идеята обаче според мен е чудесна и би позволила гъвкавост и надграждане на знанията точно в областта, в която отделният служител има нужда. 

Благодаря Ви сърдечно за участието в дискусията и споделеното мнение.

Ср., 04/08/2021 - 09:08 Permalink

Като се замисли човек по темата, то всяко обучение по същество си е съвкупност от микрообучения (микроучения). Обучението, както и животът, мога да ги сравня с пъзел, който елемент по елемент се запълва до получаване на по-добра и по-пълна картина, всъщност представа за всичко, което ни заобикаля. Ако отворим един учебник, всяко заглавие от него може да се разглежда като форма на микрообучение и така елемент по елемент получаваме представа за всеки проблем, за всяка област от знания. Концентрираното възприемане на нови знания, да използвам готовата конструкция, зависи от нивото на подготовка на обучаемите. Ако, все пак, имат някаква предварителна подготовка и представа за изучаваната материя, за някои от обучаемите микроученето може да даде нови знания, но за други, пред които не стои въпросът за надграждане, малко или много, това ще е безполезна информация. А проблемите с нивото на обучаемите в една учебна група, на практика е неразрешим.

Моето лично мнение, че говорейки за микрообучение трябва да се уточнят следните въпроси, без да имам претенции, че обхващам всички страни, на които трябва да се обърне внимание:

  • каква област от знания ще подпомага;
  • с каква цел, както по отношение на обема знания, така и за какво се подготвят обучаемите;
  • как ще е организиран учебния процес.

Каква област от знания ще подпомага

Като преподавател по компютърна грамотност и работа с приложни програми на Microsoft (Microsoft OfficeWord, Excel, Power Point, интернет, операционни системи) бих казала, че и досега съм прибягвала до прилагане на микрообученние. Какво имам предвид, старала съм се в рамките на едно, две или три изречения да обобщя или да дам информация, която може да бъде забравена, тъй като не се използва всеки ден. Например, как се дефинира абсолютен адрес при работа с MS Excel. С клавиш F4, като за някои лаптопи може да се наложи използването на два клавиша Fn+F4. Пример за микрообучение под формата на подсещащ пищов с полезна информация по усмотрение на преподавателя.

Функционалните възможности на приложните програми се поддават на алгоритмизация, постигането на краен резултат, изпълнявайки последователност от действия, също може да се разглежда като микрообучение.

Вт., 19/08/2021 - 08:51 Permalink

С каква цел, както по отношение на обема знания, така и за какво се подготвят обучаемите.

Всеки обем знания може да бъде сведен до микрообучение, но така или иначе, трябва да се изучава всичко, за да да се получат необходимите знания за прилагане им в практиката.

Важно е да е ясно каква цел е поставена – обучение на роботизирани изпълнители или на знаещи хора, които могат да взимат самостоятелни решения.

Как ще е организиран учебния процес

В последно време, с оглед на пандемията, все повече се налага дистанционно форма на обучение, но независимо дали е дистанционна или присъствена форма, според мен микрообучение не може да се използва при начинаещи обучаеми. Необходима е стабилна базисна основа, за да бъде микрообучението ефективно. По никакъв начин не трябва да се обвързва дистанционната форма на обучение с микрообучение. Скромният опит, които имам с дистанционната форма на обучение на CISCO за мрежи показва, че материалът, който трябва да се предаде трябва да е в необходимия обем. А в един период от време учебните материали за първи семестър, разделени в 11 модула, бяха в обем над 500 страници. Трябва да се има предвид, че програмата им за дистанционно обучение непрекъснато се развива.

Почвам да мисля, че в последно време все по-трудно става справянето с по-големи обеми учебни материали. Свикнахме да контактуваме с кратки изречения и колкото може по-малко текст, което не винаги е решение на проблемите. Микрообучението се явява като решение за придобиване на знания в съответствие с налагащата се действителност, ако можем да научим нещо между другото.

Според мен, микрообучението може да намери приложение за поддържане или повишаване на знанията на хора, притежаващи определено ниво на квалификация и по-малко може да се използва в процеса на обучение за безработни, тъй като в групите, противно на очакванията, все по-често се срещат хора, които нямат елементарни познания за работа с компютър, което пък от своя страна е необходимост, независимо от областта, в която биха искали да се реализират.

 

Вт., 19/08/2021 - 08:51 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Изключително съм Ви благодарна за споделеното мнение. Целта на дискусиите тук е преди всичко да споделяме опит и добри практики, така, както сме стигнали до тях в пряката си работа с обучаемите и с оглед на спецификата на групите, с които работим в Центъра. Несъмнено периодичните обобщения на информацията са важни и необходими по всеки предмет, по който обучаваме, тъй като подпомагат систематизирането на наученото. Заедно с това обаче, ако са представени по подходящ начин и форма от преподавателя, те представляват знания, към които обучаемите се връщат за справка, когато започнат работа по съответната професия. Това е особено приложимо според мен по предметите, свързани с компютърна грамотност (например списъци с бързи команди), но и по всички останали. За мен е особено важно да насърчим Вас, преподавателите, да полагате непрекъснати усилия в тази посока - остава въпросът доколко това трябва да бъде цялостно изискване към всички от методическа гледна точка или да се прави по преценка на всеки преподавател поотделно?

 

Вт., 19/08/2021 - 10:31 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Уважаеми лектори и методисти,

Бихме искали да ви благодарим за участието в дискусията, посветена на темата за Микроученето. Независимо от терминологичните колебания, Вашите мнения подкрепят приложимостта на микроученето в обучителния процес в ЦРЧРРИ, доколкото то позволява концентрирано възприемане на нови знания в обобщен и синтезиран вид. Както Вие отбелязахте, техниката е изключително подходяща за прилагане в дигитална среда и подпомага развитието на практически умения, което е от изключителна важност при обучението на възрастни. Появиха се предложения за изготвяне на списък с теми по различни дисциплини, по които чрез Микроучене да бъдат обучени най-най-вече представители на държавната администрация по теми, от които те изпитват непосредствена необходимост. Това би създало максимално гъвкав обучителен процес, воден изцяло от потребностите на обучаемите.

Получената подкрепа от страна на лекторите, които се включиха в дискусията, прехвърля полето на действие към администрацията и методическия екип на Центъра, които трябва да обсъдят реалното приложение на Микроученето в обучителния процес и начините, по които би могло да бъде подкрепено неговото използване от страна на лекторите.

Ср., 08/09/2021 - 09:21 Permalink