Уважаеми лектори,

 

Преди всичко бихме желали да Ви благодарим за участието в дискусиите, които проведохме в Клуба на лектора през тази учебна година. Тя беше изключително трудна за всички ни, изпълнена с предизвикателства, с които трябваше да се справим с много умения, ентусиазъм и гъвкавост.

Онова, което започнахме да ценим особено много през тази втора година на ограничения, свързани с пандемията от Ковид-19, е живото общуване, връзката с останалите, ценността на всеки отделен човек и онова, което бихме могли да почерпим от неговия житейски и професионален опит.

Затова, бихме искали да Ви поканим да споделите мнението си за това как извличате максималното от общуването на курсистите помежду им. Проблемът има различни аспекти що се отнася до курсовете за безработни лица и семинарите, които осъществяваме за държавната администрация.

Неведнъж сме обсъждали с много от Вас спецификата на подбора на курсисти в курсовете за професионална квалификация и преквалификация. Понякога групите са разнородни, като в тях са включени хора с различен професионален и житейски опит, който предполага и различен по обем първоначални знания по изучаваните предмети. Повечето от нас като лектори, виждат в това съществен проблем. Опитът обаче показва, че разнородността на групата може да бъде и съществено предимство в ръцете на опитен преподавател. Тя предполага споделяне на опит, активност от страна на обучаемите с повече познания по темата и суспендира монологичното изложение на лектора. Срещата с различни хора допринася за включване на елемента на преживяване в обучителния процес.

Проект Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера е отличен пример за използването на предимството на различията в групата от обучаеми. Идвайки от различни институции и организации, участниците в семинарите по проекта, споделят различни гледни точки и опит, разширявайки хоризонта и познанията си.

В настоящата дискусия бихме искали да Ви помолим:

 

- да споделите как като лектори в семинарите по проекта сте извлекли максимума от интегрирания подход на обучение;

- как според Вас би могъл да бъде доразвит този положителен опит;

- да разкажете за ситуации, в които сте успели да превърнете различията между курсистите в обучителната група в предимство.

 

Екипът, работещ по дигиталните продукти на ЦРЧРРИ, Ви пожелава светли празници и изпълнена с положителни емоции нова година.

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте!

Финално за годината бързам да се включа в новата тема. Както знаете, моят опит е предимно в методическата организация на обученията, а не в преподавателската..., но имам набюдения в обучителните групи, тъй като изискването за спазване на обучителните стандарти на Центъра изисква включване в обучителния процес и на методистите.

Наистина прилагането на иновативния принцип за интегриране на представители на различни институции да се обучават заедно по дадена тема, която е релевантна към работата на различни експерти се оказа оригинална и успешна. Тъй като осигурява обмяна на опит и знания между участниците, както и възможност за спояване на отделните детайли на обща картина, каквито са обученията, реализирани като семинари за администрацията, работеща в сферата на пазара на труда и социалното включване през 2021 г.

Така че приложеният интегриран принцип касае по-скоро фактологическия състав на групата, обединена от проблема на темата, отколкото нивата на знания и опит на участниците. Важен фактор за това е и моментът на последваща фина настройка на програмата и на учебните материали според конкретно идентифицираните участници за съответното обучение. Този „обратен“ дизайн на учебна програма е много ценен за мен, тъй като за първи път изграждам по този начин обучение. Разбира се, това беше възможно тъй като става въпрос за краткосрочни семинари, в които програмата не е толкова обемна и позволяват детайлно разглеждане както на темите, така и на самите учебни материали към тях.

Смятам, че ще бъде изключително ценно, ако се намери начин да се пренесе този опит и в дългосрочните обучения. Съзнавам, че има външни фактори, които препятстват това да се случи, но отварям възможността да обсъдим тук такива предложения....

Вт., 21/12/2021 - 11:50 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Благодаря Ви за коментара. Бързам да споделя, че така поднесена, формулировката на темата имаше за цел да провокира както Вас, методистите, така и лекторите. В методическото развитие на Центъра започнахме преди много години с внимателен анализ на обучителните групи, подготвяйки курсовете за професионална квалификация и преквалификация и семинарите в съответствие с информацията, която предварително набирахме за техните познания и интереси по съответна тема. Докато този подход  работеше прекрасно в семинарите за държавната администрация и даваше отлични резултати, всички бяхме малко разочаровани от по-ниския контрол върху подбора на участници при курсовете за безработни лица. В интерес на истината обаче, истинското предизвикателство е не да подбираме участниците, а да предлагаме най-добрата възможна обучителна услуга, независимо какви хора попадат в групата ни, тъй като понещо се отнася до курсовете за безработни лица, се оказва, че не винаги можем да включим хора със сходно ниво на познания и опит в един курс.

На един следващ етап, ние сами предизвикахме себе си и тази практика с работата по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", извкличайки именно ползите от диференциациите в групата и различните гледни точки и опит, който участниците могат да привнесат към семинара. Според мен именно тук е изкуството в дизайна на обучението, тъй като това е нещо, което изглежда изключително лесно, а всъщност зад него стои отгромна подготовка и прецизност. 

 

Съб., 25/12/2021 - 10:59 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

В групите на курс "Озеленяване и цветарство" попадат много различни участници и в този смисъл за мен темата е изключително актуална.  От една страна, имаме хора, които са с ниска степен на образование и търсят по-нискоквалифицирана, предимно физическа работа, а от друга - хора, които са имали интерес към озеленяването от любителска гледна точка и се обръщат към него като възможност за професионален път. Общуването между тях понякога се получава спонтанно, а понякога просто не потръгва. Именно в този момент идва ролята на лектора като фасилитатор на учебния процес, който трябва да подпомогне взаимодействието между обучаемите. За нас в курса по "Озеленяване и цветарство" това е много важно, тъй като имаме доста практически занятия, в които учим правейки нещата и в общуването помежду си. Затова би било полезно като лектори да получим допълнителна методическа подкрепа от страна на ЦРЧРРИ, а защо не - и да се организира специално обучение по темата за това как да реагираме и да извличаме максималното от различията между обучаемите. 

Съб., 25/12/2021 - 11:08 Permalink

За мен като организатор на курсове за професионална квалификация и преквалификация, различията в групите понякога са доста видими. В опита ми като организатор в Центъра съм имала различни случаи, като понякога участниците стават много близки помежду си, подкрепят се, създават си групи, срещат се и се подкрепят и след курса, но и такива, в които е ясно, че взаимодействието не се получава. Виждала съм много позитивни примери от групата по "Озеленяване и цветарство", както и от тези по "Производство на кулинарни изделия и напитки" и "Производство на сладкарски изделия". В много от случаите курсистите си правят свои групи и чатове, обменят си съответно растителни видове или рецепти, подкрепят се както в ученето, така и в чисто човешки план, тъй като все пак са в житейска ситуация, в която са останали без работа и са във финансови затруднения. Това е наистина прекрасно и ми дава сила и увереност в нашата работа.

Съб., 25/12/2021 - 11:41 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Благодаря Ви, че отново се включвате с коментар. Понякога харизматичните лектори имат особен ефект върху групата, създава благоприятна атмосфера, чрез която се улеснява общуването и на всички останали помежду им. Именно това е майсторство, което трудно може да бъде предадено. Има обаче техники, които нашите методисти подготвят във Ваша подкрепа и към които със сигурност трябва да прибавим и повече такива, които пофкрепят общуването между участниците в обучителната група. 

Съб., 25/12/2021 - 12:16 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

бидейки дълги години организатор както на курсове за професионална квалификация и преквалификация, така и на семинари, предназначени за държавната администрация, напълно споделям Вашето мнение. За мен общуването между курсистите е прекрасен "страничен" ефект, а връзките, които се създават, както личностни, така и междуинституционални, остават за много по-дълго време и имат много по-голямо въздействие от конкретно наученото по време на курса. Именно този "страничен" ефект се опитахме да превърнем в център на проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера" и именно тук е ключът за въздействието, което имаше проекта. От всички нас, които работим в Центъра, от различните страни на създаването на едно обучение, зависи по какъв начин и дали ще успеем да продължим установените успешни практики. 

Съб., 25/12/2021 - 12:30 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

Скъпи лектори, методисти, колеги, 

бих искала да закрия последната дискусия в Клуба на лектора, с благодарност към всички Вас за работата Ви в Клуба, за споделените идеи, които провокираха екипа на ЦРЧРРИ да създаде, с подкрепата на проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", множество методически материали, които ще останат в набора от инструменти по разработка на обучение.

Проектът имаше изключителна стойност в извличането на максимума от общуването на курсистите помежду им. По този начин беше продължен и доразвит опита на Центъра в дизайн на обучения, в които обучаемите са активни участници в процеса, а лекторът е фасилитатор на общуването. Следващата стъпка е тази на обобщенията, на равносметката, която екипът трябва да си направи, за свършеното през тези три години и за това, което ни предстои. Методистите, а и целият екип, систематизирайки ефекта на проекта върху ЦРЧРРИ като институция, трябва да обобщят  наптрупания опит и да потърсят пътища за неговото доразвиване в нови посоки. 

Благодаря Ви, колеги, още веднъж за участието в Клуба на лектора, през тези три години, за всичко, което сте споделяли като ценен опит от провеждането на семинарите и обученията, и което допринесе в огромна степен за успешността на самия проект!

Вярвам, че ще намерим правилните пътища да продължим и доразвием постигнатото по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера" занапред.

Съб., 25/12/2021 - 12:48 Permalink