Уважаеми лектори и методисти, 

несъмнено за всички, които работят в сферата на обучението на възрастни е ясно, че динамиката на пазара на труда изисква нов подход, адаптиран към търсенията на работна сила от страна на работодателите. 

В последния брой на електронния бюлетин на Центъра от м. юли т.г. публикувахме статия на тема "Как тенденциите на пазара на труда ще се отразят на обучението на възрастни?" (https://www.chrdri.net/bg/category/4/yuli-2023), в която разглеждаме тазгодишния доклад на Световния икономически форум по темата и нагласите на фирмите относно промените, които предвиждат по отношение на работната сила. 

Бихме се радвали да чуем Вашето мнение по темата

"Как да направим обученията максимално полезни за участниците с оглед на промените, очаквани на пазара на труда",

както и идеите Ви по отношение на това:

  • Кои елементи от Вашите обучения според Вас имат най-голямо практическо приложение за участниците?
  • Какви са методите и техниките, които използвате, за да направите наученото по време на Вашите занятия близко до търсенията на работодателите?
  • Какви „меки умения“ според Вас обучаемите следва да развиват така че да бъдат търсени  на пазара на труда и как ги провокирате да се развиват в тази посока?
  • Как според Вас тенденциите на пазара на труда ще повлияят на специфичната сфера, в която преподавате и как подготвяте курсистите си за очакваните от Вас промени?

Благодарим Ви за отделеното време и споделения опит!

Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Пристъпвам направо към въпросите:

проблемите, с които занимавам обучаемите са свързани с етиката на общуването и етичните нормите за комуникация в екип. В този контекст засягам въпроса за етичните правила за работа в електронна среда. Именно този аспект от голямата тема за общуването предизвиква най-голям интерес в курсистите.

Относно използването на методи и техники, които да накарат участниците да запомнят това, което им се преподава и да са в употреба на самите обучаеми, както и на работодателите, използвам най-много работа по практически случаи и ролеви игри.

По третия въпрос смятам, че макар и възрастни, всички обичат да правят нещата, когато е интересно, забавно, провокативно...  Затова в задачите, които им поставям гледам да има провокация и състезателен елемент.

По последното не мога да изведа такава специфика, поради естеството на темите, с които занимавам курсистите. Надявам се, колегите със специфичните теми, да предложат нещо интересно!   

Пон., 25/09/2023 - 15:15 Permalink