В съвременните тенденции при обучение на възрастни, се оказва, че в моята практика много широко приложение намират игровите методи. Участниците възприемат определена информация, когато я проиграят.  Забавлявайки се, обучаемите „изиграват“ определени постановки, които след това се оказва, че са по-лесно възприети и запомнени.

Воден от желанието си да превърна едно обучение в приятен и смилаем тренинг за обучаемите, си поставям амбициозна задача при подбора на игри за дадена активност, защото не всичко, разбира се,  е подходящо да бъде под формата на игрови метод.

Най-важният компонент в играта, за мен, е тя да има логическа и обусловена връзка към конкретната материя, която трябва да бъде възприета и научена.

Другото съществено условие, на което държа, е в играта да има забавен елемент. Ученето чрез усмивки помага много в процеса.  

Успех на всички колеги в нелеката задача с конструирането, адаптирането и/или модифицирането на игри за възрастни, но за сметка на това - много ефективна!

Весели предстоящи празници и пълна нова година с успешни обучения!