Уважаеми лектори и методисти,

Бихме искали да ви благодарим за участието в дискусията, посветена на темата за качеството на учебните материали. Ще опитаме да използваме споделените мнения по най-добрия начин в полза на развитието на Центъра, улесняване на работата на лектори и методисти чрез ясни правила и насоки и постигането на високо ниво на ефективност и практическа приложимост както на курсовете за професионална квалификация и преквалификация, така и на обученията, предназначени за служители в държавната администрация.

Разчитайки отново на Вашата активност, бихме искали да Ви помолим да вземете отношение към новата дискусионна тема в Клуба на лектора, а именно:

 

Как според Вас съдържанието на учебните материали трябва да се адаптира към различните нива на познания и умения на отделните обучаеми?

 

Темата е свързана с разгледаната по-горе тема за качеството на учебните материали, като ще ни помогне да прецизираме допълнително критериите за оценка на качеството им.

Ще се радваме да споделите:

  • Какви са границите, в които би било удачно адаптирането на учебните материали?
  • Доколко е възможен индивидуален подход при провеждането на обучения в ЦРЧРРИ и как го постигате?
  • От каква информация за целевата група се нуждаете като лектори, за да може да адаптирате по-добре учебните материали към съответната обучителна група?
  • Разкажете ни успешни примери от Вашата преподавателска практика, в които сте успявали да адаптирате учебните материали по начин, така че да са максимално полезни за Вашите обучаеми.
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Много е трудно да се направи такова адаптиране. Темата ме провокира да се замисля.

Честно казано, може би е удачно при развиването на материалите и включването на общата информация по даден проблем, на съответна стъпка от изясняването на този проблем, да се вмъква нещо от рода на "за повече подробности вижте този и този материал или материали". Тогава всеки обучаем ще стига до там, до където иска да задълбае. Така ще може сам да се развива и да избира къде и кога да търси помощ от преподавателя или наставника, или отговорното за него лице.

За съжаление в преподавателската ми практика нямам такива примери за споделяне, но в качеството ми на методист често предавам опита си в индивидуална форма. 

Пон., 25/09/2023 - 15:23 Permalink