Е-лаборатория

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи винаги сме се старали да постигнем максимално ниво на адаптиране на учебните материали към нивото и потребностите на обучаемите. Това е възможно посредством установяване на нивото на групата, техните предпочитания и професионални цели и важи както за обученията за държавната администрация, така и за тези, предназначени за безработни лица. С оглед на тенденциите в съвременното обучение за засилване на индивидуалния подход, бихме искали да Ви попитаме как сподед Вас е възможно още по-тясното адаптиране на обученията не просто към потребностите на групата, а към индивидуалните потребности на всеки обучаем. Идеи в тази насока би могла да породи статията, посветена на адаптивното обучение, публикувана в ноемврийския брой на бюлетина на ЦРЧРРИ: https://www.chrdri.net/bg/category/4/noemvri-2023