Здравейте  колеги,

Спецификата на обучение в Центъра-обучение на възрастни, изисква и подходящо структуриране  на процеса на обучение. Идеята в обучението за възрастни е да се развият способностите си, да обогатят знанията си и усъвършенстват професионалната си квалификация, като я насочат в ново направление.  Обучението  трябва да създава условия които да позволят, изложените на риск лица да придобият ключови умения.  Необходимо е приоритетите в обучението да са ориентирани към изграждане на промяна в живота, в съответствие с променящите се икономически условия в семейството и обществото. Това изисква способност за бърза адаптация към новите условия, овладяване на нови знания и умения, които да са предпоставка за повишаване качеството на живот. Възрастните лесно осъзнават значението на новите знания,когато са убедени,  че това което учат е свързано с удовлетворяване на нуждите им.

В предварителното обучение, потенциалните обучаеми трябва да  получат информация свързана с процеса на обучението си. Добре е да се изпрати предварително кратък материал и въпроси към него, чиито отговори да се дискутират в деня на започване на обучението. Може да се предложи и списък от въпроси които биха   желали да се обсъждат по време на същинското обучение.

Бих искал да предложа на  експертите от Центъра да разработят с участие на преподавателите едно представяне за характеристиките на обучението, за дисциплините които се изучават, за знанията, уменията и опита които се придобиват. Може да се помисли тази разработка да бъде предоставена и на Бюрата по труда, за да могат потенциалните обучаеми да направят правилен избор, съобразявайки се със собствените качества и предпочитания.

В същинското обучение трябва да се акцентира на съвместната дейност на обучаемия с другите участници в групата и с преподавателя. Тук трябва да се използват активни методи на обучение, учебния материал да се представя под формата на проблемни ситуации и участие на обучаемите в процесите на анализ и достигане на решения.

В постобучителният етап, преподавателите, познавайки вече възможностите на курсистите, да предоставят материали в сайта на Центъра, чрез които дистанционно да се придобиват нови знания и компетенции.

Използването и балансирането на отделните компоненти в обучението за възрастни се налага и от обстоятелството, че времето за обучение по отделни дисциплини е ограничено.

                                                           Р. Зарков  

 

 

Снимка
Име и фамилия
Милена Кьосева
Milena Kyoseva

Г-н Зарков, 

Както винаги участието Ви в дискусиите не може да остане незабелязано. 

Благодаря за предложението за информативния материал по повод съдъжанието на обученията и възможността на потенциалните обучаеми да се ориентират в потребностите си и това, което Центърът може да предложи, за да ги удовлетвори. Тази тема ще я оставим с отворен финал, за да можем да работим по нея. Искрено се надявам да срещне разбиране и от другите преподаватели при нас.

Много се радвам, че формираме общи виждания по отношение на предварителната работа с обучаемите. Интересно е и предложението Ви и за постобучителният етап. Непременно ще вземем предвид предложенията Ви, за да формулираме правилната стратегия за предварителна работа...и след края на обучението също.

Пон., 20/03/2017 - 16:10 Permalink