Здравейте колеги,

Включвам се с удоволствие в дискусията „Баланс на елементите в провеждането на едно обучение“ , защото за мен най-важния момент в работата ми е да знам, че съм успяла да помогна на обучаемите да овладеят новата професия.

Професионалният ми опит като лектор не е голям, но в практиката си съм обучила много желаещи да научат професията „Счетоводител, които в последствие станаха добри специалисти. Със същото желание и ентусиазъм подхождам и при обучението на нашите обучаеми, като на първо място се стремя да им изтъкна предимството на професията и отговорностите, които ще имат ако продължат да я практикуват.

За малкото време, с което разполагам,  винаги предварително се запознавам с досегашния професионален опит на всеки един от обучаемите и се стремя да науча какви са личните подбуди и небходимост за преквалификация. Нашите обучаеми са особен сегмент, те са хора с различна възраст и образование, които ние трябва да мотивираме и обучим за следващия им етап от професионалния живот. Много добре се работи с тези от тях, които в досегашната си практика са имали някаква връзка с това, което в момента трябва да изучават. За тези, които за първи път се сблъскват с новите понятия е по трудно и това изисква специално отношение и целенасочено обвързване на новите познания с евентуалната им бъдеща практика.

Разбира се, етапа на същинското обучение е най-важния, в който може да се види кой какво и как възприема, кой няма нужда от прилагане на допълнителни техники за представяне на материала и кой не е подходящ за бъдещата професия. Полагането на изпит или тест не е достатъчно за да станеш професионалист.  Нашата дейност  и отговорност е до този момент и по логика не би трябвало да ни интересува какво е бъдещото развитие на обучаемите.  За мен обаче е недопустимо да не знам какъв е резултата от труда ми и с тези, които наистина желаят да продължат с професията обсъждаме какви са възможностите за развитие, какви са знанията, които трябва допълнително да придобият и по какъв начин да стане това. С тях продължавам да контактувам и след обучението, помагам им в решаването вече на реални казуси и дори ги насочвам към допълнителна литература и нормативни документи необходими за работата им.

В процеса на обучение индивидуалния подход е много важен. Забелязала съм, че обучаемите, които са добре мотивирани, не позволяват на останалите да прекъсват процеса на обучение и да се отнасят с пренебрежение към него.  Ако можехме предварително да участваме в подбора на групите, бихме могли да постигнем повишаване на резултатите и съответно по добра резлизация за обучаемите в последствие.

Пожелавам на всички успешна работа!

 

Боряна Колева