Тема за размисъл

Уважаеми колеги,

Завърши периодът и на тази дискусия в Клуба на лектора. Обобщените данни сочат, че всички вие подкрепяте под една или друга форма приложението на персонален учебен план при обученията в Центъра.

Защо е необходим персонален учебен план?

Уважаеми колеги,

Целта на настоящата дискусия е да обсъдим необходимостта и значението на персоналния учебен план, по който всеки обучаващ да следва своето развитие в обучението. Нека да разгърнем темата в няколко полета:

  • Кога е необходим персонален учебен план?
  • Как се изготвя персонален учебен план?
  • Какво трябва да се съобрази при изготвянето му?
  • Кой и как може да го верифицира?
  • Трябва ли да се взима предвид спазването на плана при конструирането на финалните изпити и съответното оценяване?