ОДО като част от интерактивното обучение

Здравейте,колеги!

ОДО е вид интерактивно обучение, което е насочено към създаването на конкретни, отнасящи се до професията ситуации и формулирането на свързани с практиката работни задания, които позволяват да се учи чрез действие и да се действа учейки.При него е важна комлексността на действието -то обхваща планиране, извършване, проверка и оценяване на работните процеси.То предполага и изисква допълнителни умения и нагласи - методическа и социална компетентност.