ЛЕКТОРЪТ КАТО АВТОРИТЕТ

Е-лаборатория

В своята преподавателска практика всеки лектор се е срещал с различна аудитория. Всяко едно обучение е специфично по своята същност - като тематика, целева група, приложими методи и подходи в обучителният процес. 
Лекторите изпадат в интересни ситуации, в които се е налага да се доказват като авторитет или да показват какво е авторитет.