Смартнет

Смартнет се е доказал като успешен инструмент, който се е утвърдил при организацията на дискусии, предхождащи старта на обучението. Заедно с това обаче, бихме искали да подкрепим потенциала му на мрежа между самите участници и инструмент за мотивация. Именно в тази връзка бихме искали да получим идеи от Вас как да бъде подобрено функционирането на социалната мрежа на Центъра в този й аспект като: