Как по-добре да използваме методическата рамка (флаери, матрици за семинарите, учебни планове и учебно съдържание в курсовете по НПДЗ) за конструиране на курса и създаване на учебно съдържание?

Подготовката на всички обучения в ЦРЧРРИ, независимо дали са семинари за държавната администрация или курсове за незаети лица, преминава през консултация с методисти. Тяхната роля е, от една страна, да подпомагат лекторите при уточняване на обхвата на учебното съдържание и подбора и оформянето на учебните материали, а от друга - да следят за качеството на провежданите в Центъра обучения. Особено важно значение е поставянето на взаимодействието лектор - методист в определени рамки и канализирането им чрез инструменти, които са доказали ефективността си през годините.