Член от

7 години
Име и фамилия
Герасим Петрински
Телефон
0889 856 809
Област на преподаване
Комуникативни умения
Професионални интереси
Ораторско изкуство
Представяне

Преподавателска дейност в сферата на висшето образование с преподавани курсове:

  1. Комуникативни умения (ФМИ, всички специалности), летен семестър
  2. Невербална комуникация (МФ, спец. Медицина), летен семестър
  3. Невербална комуникация (ФМИ, всички специалности), летен семестър
  4. Ораторското изкуство на Древния Изток (ФКНФ, специалност „Кореистика“)
  5. Византийска реторика (ФКНФ, спец. Класическа филология), летен семестър
  6. Средновековна реторика (ФФ, магистърска програма „Реторика“)
Снимка
снимка
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
Off