Член от

7 години
Име и фамилия
Жасмина Саръиванова
Телефон
0889165758
Област на преподаване
Трудово право
Професионални интереси
Трудово право, социален диалог, колективно договаряне
Представяне

Казвам се Жасмина Саръиванова. Завършила съм 125 СОУ "Боян Пенев" с преподаване на чужди езици, английска парарелка, специалност "Право" в Юридическия факултет на УНСС и "Международни отношения" в ЦОУ на Софийския университет "Св. Климент Охридски". 
Главен експерт съм Националния институт за помирение и арбитраж и хоноруван преподавател по трудово право в УНСС.
Ползвам английски и френски език.

Снимка
Жасмина Саръиванова
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
On