Член от

7 години 3 months
Име и фамилия
Ренета Митова
Телефон
0882826464
Област на преподаване
Социални дейности
Представяне

Аз се водя от житейската философия да бъда полезна, с каквото мога, когато имам възможност.

Бих искала участниците в обученията да запомнят това, което би им било полезно и да останат с приятно усещане за времето на общите дни в които обменяме полезна информация.

Смятам, че с всяка изминала година опита на Центъра се надгражда и качеството на предоставените обучения са повишава.  Би било чудесно да се развие възможността за съвместни обучения с държави - съседни от региона по общи политика и теми от социалната сфера.

Снимка
снимка
Лични данни
Запознат съм и приемам условията за обработка на лични данни от ЦРЧРРИ
Постави на заглавна страница
On