Смартнет се е доказал като успешен инструмент, който се е утвърдил при организацията на дискусии, предхождащи старта на обучението. Заедно с това обаче, бихме искали да подкрепим потенциала му на мрежа между самите участници и инструмент за мотивация. Именно в тази връзка бихме искали да получим идеи от Вас как да бъде подобрено функционирането на социалната мрежа на Центъра в този й аспект като:

  • Окуражим участниците в обученията да използват Смартнет като алтернатива на обичайните социални мрежи. В тази посока са ценни идеите как да представим предимствата му спряму тях (напр. възможност за осъществяване на контакти с курсисти от други групи по същите специалности, публикуване на интересни факти от изучаваната област и др.)
  • Използваме Смартнет като инструмент в подкрепа на ангажираността на курсистите с обучителния процес.
Снимка
Име и фамилия
Галя Янчева
Галя Янчева

моята практика като лектор показва, че курсистите в курсовете за безработни лица, с които съм работила, изпитват необходимост от намиране на удобни начини за дигитално общуване. Това им е нужно, за да могат да обменят информация по теми, които ги вълнуват, да обсъждат въпроси, които възникват в хода на обучението, а и дори за да си споделят възможности за предстояща реализация. Общуването онлайн създава усещане за подкрепа от страна на групата, която не свършва с края на курса. Често самите курсисти по своя инициатива си създават фейсбук или вайбър групи, като дори получавам покани за ниякои от тях. За да се повиши активността на курсистите в Смартнет, бих препоръчала да се предостави повече място за инициатива на самите курсисти - примерно да им се даде възможност да постват теми, които са им интересни и които биха искали да обсъждат. Друга възможност е да бъдат ангажирани и лекторите като модератори на тези дискусии. 

Пон., 17/10/2022 - 06:47 Permalink

моето лично мнение като организатор и лектор е, че, искайки да имаме по-голямо участие на курсистите, трябва да тръгнем от техните потребности, от това какво ги интересува и какво може да задържи вниманието им. Може би е удачно да се направят дискусии по общи теми, като например какви са най-актуалните съвети за намиране на работа, какви са тенденциите на пазара на труда и т.н. От друга страна, много полезни биха могли да ни бъдат и лекторите, защото те общуват най-отблизо с курсистите и знаят кои са специфичните професионални теми, които ги интересуват.

Вт., 18/10/2022 - 06:31 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

преди всичко Ви благодаря за направения коментар. Темата за повишаване на инициативността и ангажираността на курсистите е изключително важна и екипът на Центъра постоянно се стреми към това. Вашите предложения ще бъдат обсъдени и взете предвид при развитието на мрежата.

Вт., 18/10/2022 - 06:35 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Галина Иванова
Galina

благодаря за коментара. Ще помислим върху Вашите предложения.

Вт., 18/10/2022 - 06:36 Permalink
Снимка
Име и фамилия
Лина Костадинова
Lina Kostadinova

Здравейте, колеги!

Напълно съм съгласна с мнението и от двете публикации. По първото мнение - искам да поясня, че курсистите имат свободата да създават сами темите, но пътят до мрежата ни е малко тромав. Разбира се, има причина - това е мрежа на затворена общност, но хората търсят удобния и лесен достъп. С това си обяснявам не дотам активното участие на нашите курсисти. От друга страна разбирам от курсистите, включващи се в обученията на администрацията, че всяка институция си има своя вътрешна система на комуникация, което до голяма степен затруднява мотивацията да участват в нашата мрежа. Тук обаче, имам препоръка към нас самите да засилим експертното мнение на външни практици - обучители, с което да повишим интереса за посещаване, четене и писане в нашата Смартнет - мрежа. 

Пон., 31/10/2022 - 16:10 Permalink