Подготовката на всички обучения в ЦРЧРРИ, независимо дали са семинари за държавната администрация или курсове за незаети лица, преминава през консултация с методисти. Тяхната роля е, от една страна, да подпомагат лекторите при уточняване на обхвата на учебното съдържание и подбора и оформянето на учебните материали, а от друга - да следят за качеството на провежданите в Центъра обучения. Особено важно значение е поставянето на взаимодействието лектор - методист в определени рамки и канализирането им чрез инструменти, които са доказали ефективността си през годините. Това са флаери и матрици за семинарите и учебни планове и учебно съдържание за курсовете за незаети лица. Учебно-методическите правила и инструменти подлежат на постояна актуализация. Именно затова бихме искали да Ви попитаме дали виждате необходимост от промяна в инструментите и правилата, които използваме? Очакваме и Вашите предложения за това как да подобрим цялостното взаимодействие между лектори и методисти и да направим този процес още по-плодотворен и допринасящ за качството на провежданите обучения?  

Снимка
Име и фамилия
Дашенка Кралева
D.Kraleva

Съвместната подготовка с методистите на ЦРЧРРИ е момент на подреждане на мисли, материали и създаване на структура на обучението. Понякога се чувствам натоварена и ограничена, когато видя матрицата и въздъхвам тежко с идеята, че ще ми трябва много време и търпение да я попълня. Истината е обаче, че след като се консултирам с някой от методистите и получа помощ при попълването - си отдъхвам и виждам един прекрасен резултат: изяснени цели, задачи, резултати, които са ясни и подредени методи, материали и средства, които ще използвам по време на обучението. Чувствам се спокойна и сигурна. Въпреки, че преподавам повече от двадесет години и съм натрупала голям теоретичен и практически опит в обученията - всеки път научавам нещо ново от методистите и това повишава мотивацията ми да съм част от екипа. Те имат и специален подход към преподавателите: "внимателно и твърдо" ни водят към крайния резултат: качествено обучение и максимална полза за курсистите. Изпитвам сигурност и спокойствие в съвместната работа с методистите. Може би е добра идея към тяхната годишна лична атестация да се прави допитване и до нас преподавателите, по отношение на качеството на тяхната работа.

Съб., 10/12/2022 - 18:02 Permalink