• Бихте ли споделили какво мислите за тези отделни детайли?

Считам, че макар и отделни детайли това са елементи от общ процес, в който резултатите се проявяват постепеннто във времето под различни форми. Тъй като тона е учене за възрастни, те ще осъзнаят значимостта на новите знания и умения, когато осъзнаят, че това, което учат, е свързано с удовлетворяване на професионалните им нужди.

  • Как смятате за удачно да се проведе предварителната работа с обучаемите?

Предварителната работа е от значение, тъй като в този период може да се установят предпочитанията като допълнителни информации от професионален характер, нови гледни точки или публикации по темата.  Това е важен период в който определените цели на обучението се свързават и се фокусират върху реалните и специфични очаквания , които възрастните желаят да придобият. Възможно е да се изиска изразяване на мнение от предстоящите обучаеми за отделни акценти за по детайлно обсъждане и фокусиране в хода на обучението, свързани с основната тема.

  • Какво, според Вас, цели тя и колко време предварително е необходимо да се проведе? Имате ли опит с постобучителния етап (моля да споделите)?

Периода е непосредствено преди обучението в рамките на 2 – 3 седмици. Да се има предвид, че възрастните учат по различни начини, и обучението им е съобразено с индивидуалните им различия и различните им стилове на учене. Те изпълняват различни социални роли и отговорности, наясно са с многобройните искания, отправени в процеса на обучение, мотивиранит се да учат, за да постигнат промяна. Имам епизодичен опит, но когато хората са имали тази възможност обучението е преминавало мнаго конструктивно, ангажиращо и полезно.

 

  • Кой е най-важният етап от обучението?

Според мен обучението е процес, който допълва знанията на човек или група хора за извършване на дадена дейност. Придобиването на знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на професионални или практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни компетенции. Обучението има конкретни цели за подобряване на възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се. Всеки етап има своето значение, но ефективността се състои в неговата взаимосвързаност и цялост.

  • Каква е правилната формула за баланс между отделните елементи?

Според мен зависи от конкретната тема на обучението, броят на обучаемите и целевата група, за която е предназначено, неговата експертиза до настоящия момент и индивидуалното виждане, ниво и капацитете на обучаемия. Възрастните притежават житейски опит, който използват в процеса на обучение. Опитът от миналото е интегриран в учебната програма и служи като богат ресурс за учене. Учащите се са достигнали физическа зрялост и живеят в обществото на възрастните. Средата на живот допринася за задоволяване на психологическите и физически нужди, които възрастните имат. Движимо и недвижимо имущество, дейности и ресурси отразяват опита и перспективата на възрастните

  • Прилагате ли Вие всички елементи?

Правила съм опити като лектор да го постигна но не считам че съм го постигала до моента, търся възможности и подходи.

 

 

Ренета Манолова МитоваАгенция за социално подпомагане