Здравейте колеги!

По въпроса за отделните детайли мисля, че този начин е оптималния при обучението при възрастни. Трите компонента са важни, независимо, че колегите, които се обучават имат предварителната подготовка по определените теми, които се разглеждат. Отчитам, че има нови неща, с които групата не е запозната. Обикновено, в началото на всяко обучение събирам информация – най-обща за проблемите, които ще се дискутират. В процеса на обучение задача, която си поставям е да уеднаквя познанията  на участниците в обучението. По отношение на постобучителния етап имам обратна връзка чрез начина по който се прилага наученото в практиката.

По въпроса за предварителната работа, мисля, че това дава възможност за една по-активна и интензивна дискусия по време на обучението. Предлагам да бъдат предварително поставени въпросите, които ще се обсъждат по време на обучението.

Може да се предоставят въпросите за дискусия около една седмица преди обучението. Опита ми в постобучителния етап е, когато възникнат казуси, те да се обвързват с теми от преминато обучение.

Според мен най-съществен е същинския етап на обучение.

За да е балансиран процеса мисля, че към постобучителния етап  може да се насочат усилия като се предоставят нови материали по темата или да се припомнят акценти от преминалото обучение.