Колеги,

Много благодаря за включването в дискусията! Повишената активност от Ваша страна показва, че темата е актуална и е налице необходимост от обсъждането й. 

Темата за предварителната работа сме поставяли на обсъждане в Клуба в началото на миналата година. Настоящата дискусия надгражда миналогодишната, като включва допълнително разглеждане и на другите два елемента от обучителният процес - същинското обучение и постобучителният период.

Единодушно е мнението Ви, че най-съществената част от този процес е същинското обучение. За постобучителен период става дума изключително рядко и вероятно това е и причината този етап да се пренебрегва. Но темата не е никак за подценяване и за това ще си запазим правото да я обмислим и поставим на обсъждане в Клуба в бъдеще.

Като обобщение на приключилата дискусия се очерта голямото значение на предварителната работа с обучаемите, като подход за по-успешно провеждане на предстоящото обучение. Този етап дава възможност за предварително опознаване на аудиторията и възможност за прилагане на индивидуален подход в същинското обучение. Дори за курсовете за безработни лица това би могло значително да подпомогне както лекторът, така и обучаваните. За тези курсове се очертаха някои проблемни моменти в правилният подбор и предварителната работа с потенциалните участници вероятно би могла да бъде част от решението им.

Още веднъж благодаря за включването в дискусията и ще ви очакваме и в следващите!