Обосновка

В реализирането на обученията и методическата разработка на курсовете, които предлага ЦРЧРРИ, екипът ни целенасочено следва съвременните тенденции в обучението на възрастни, използвайки интерактивни форми на обучение. Балансираното съчетание между традиционните лекционни методи и модерните интерактивни занимания подсигуряват ефективност, към която всяка съвременна обучителна институция се стреми и съблюдава.